Σύνδεση με Αποχετευτικό Λευκωσίας

Ποιοι και πότε πρέπει να συνδέονται ( από το site: http://www.sbn.org.cy )


 

Μετά την συμπλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών σε κάθε περιοχή, το Σ.Α.Λ. προβαίνει σε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ανακοινώνοντας την περιοχή (κατά δρόμο) στην οποία τα υποστατικά θα πρέπει να συνδεθούν σε τακτό χρονικό διάστημα.
Με βάση την Κείμενη Νομοθεσία (περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο 1971-2004, κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη διαβίωση, άσκηση επαγγέλματος, εμπορίου, επιτηδεύματος, απασχόληση για αναψυχή ή για άλλους σκοπούς και που βρίσκεται στις οδούς ή περιοχές που αναφέρονται σε πίνακες που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα και άλλες εφημερίδες σε μορφή γνωστοποιήσεων οφείλει όπως μέσα σε προθεσμία που αναφέρεται σε γνωστοποίηση να κατασκευάσει με δικά του έξοδα και σύμφωνα με την άδεια που εκδίδεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας ιδιωτική υπόνομο οικοδομής, την οποία, μετά από σχετική γραπτή συναίνεση του Συμβουλίου θα συνδέσει με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής
Μετά την έκδοση της γραπτής συναίνεση που παρέχεται από το Συμβούλιο βάσει των Κανονισμών του ΣΑΛ, ο εν λόγω ιδιοκτήτης ή κάτοχος οφείλει να διοχετεύει όλα τα λύματα, τα νερά, τα βιομηχανικά απορριμματικά υγρά ή άλλα απορρίμματα του υποστατικού αυτού μέσα στη δημόσια υπόνομο οικοδομής και να γεμίσει με κατάλληλα υλικά και κατά τρόπο που να ικανοποιεί το Συμβούλιο οποιουσδήποτε σηπτικούς βόθρους, απορροφητικούς λάκκους ή και παρόμοιες ιδιωτικές εγκαταστάσεις διάθεσης λυμάτων.
Οι ιδιοκτήτες υποστατικών στις περιοχές που δημοσιεύονται θα πρέπει εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στην δημοσίευση να υποβάλουν αίτηση για να κατασκευάσουν και συνδέσουν την ιδιωτική υπόνομο οικοδομής μετά από γραπτή συναίνεση του ΣΑΛ.
Σε αντίθετη περίπτωση η σύνδεση του υποστατικού είναι παράνομη και ο ιδιοκτήτης του υποστατικού υπόκειται στις πρόνοιες του Νόμου.

Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (AITHSH GIA EKDOSH ADEIAS YPONOMOU.pdf)Αίτηση Αίτηση για Έκδοση Άδειας Υπονόμου116 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ANANEOSI ADEIAS YPONOMOU.pdf)ΈντυποΑνανέωση Άδειας Υπονόμου107 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ENTYPO GIA YPODIKSH SHMEIOY SYNDESHS.pdf)Έντυπο Έντυπο Υπόδειξης Σημείου Σύνδεσης132 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (SXEDIAGRAMMA TYPIKIS IDIOTIKHS YPONOMOU.pdf)ΣχεδιάγραμμαΣχεδιάγραμμα Τυπικής Ιδιωτικής Υπονόμου228 Kb