Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Έντυπα Έγγραφής

Επισυνάπτεται σημαντικός αριθμός εντύπων για εγγραφές προσώπων και νομικών μορφών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων μαζί με αρκετά παρεμφερή με αυτό το θέμα έγγραφα.

Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων Ατόμου.pdf)Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων ΑτόμουΑίτηση Αλλαγής Στοιχείων Ατόμου61 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Αίτηση αυτοτελώς εργαζομένου για πληρωμή εισφορών με βάση το πραγματικό του εισό)Αίτηση αυτοτελώς εργαζομένου για πληρωμή εισφορών με βάση το πραγματικό του εισόΑίτηση80 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Αίτηση για έκδοση βιβλιαρίοπυ οικιακής βοηθού για απασχόληση σε περισσότερους απ)Αίτηση για έκδοση βιβλιαρίοπυ οικιακής βοηθού για απασχόληση σε περισσότερους απ 46 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Αίτηση για Πίστωση Ασφαλιστέων Αποδοχών για Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά.pdf)Αίτηση για Πίστωση Ασφαλιστέων Αποδοχών για Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά 40 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Αίτηση για Υποβολή Ενστάσεως Αυτοεργοδοτύμενου στην ΣΕΕ.pdf)Αίτηση για Υποβολή Ενστάσεως Αυτοεργοδοτύμενου στην ΣΕΕ 45 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Αίτηση για χορήγηση πιστώσεων λόγω γονικής άδειας.pdf)Αίτηση για χορήγηση πιστώσεων λόγω γονικής άδειας 56 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Αίτηση εγγραφής αυτοτελώς εργαζομένου.pdf)Αίτηση εγγραφής αυτοτελώς εργαζομένου 36 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Αίτηση Εγγραφής Εργοδότη.pdf)Αίτηση Εγγραφής Εργοδότη 44 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Αίτηση εγγραφής Μισθωτού - Αυτοτελώς Εργαζομένου.pdf)Αίτηση εγγραφής Μισθωτού - Αυτοτελώς Εργαζομένου 51 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Αίτηση Εργοδότη για Υποβολή Εισφορών Ηλεκτρονικά.pdf)Αίτηση Εργοδότη για Υποβολή Εισφορών Ηλεκτρονικά 116 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Γνωστοποίηση αλλαγής διεύθυνσης Συνταξιούχου.pdf)Γνωστοποίηση αλλαγής διεύθυνσης Συνταξιούχου 34 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Γνωστοποίηση Αλλαγής Επαγγέλματος-Διεύθυνσης Αυτοεργοδοτούμενου.pdf)Γνωστοποίηση Αλλαγής Επαγγέλματος-Διεύθυνσης Αυτοεργοδοτούμενου 46 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Γνωστοποίηση Αλλαγής Στοιχείων Εργοδότη.pdf)Γνωστοποίηση Αλλαγής Στοιχείων Εργοδότη 73 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Δήλωση Εργοδότη για Απαλλαγή από την Υποχρέωση Πληρωμής Εισφορών.pdf)Δήλωση Εργοδότη για Απαλλαγή από την Υποχρέωση Πληρωμής Εισφορών 40 Kb